ma – muyun

ma (1) — sudah (dari kata domma, digunakan dalam bahasa lisan): ma roh – sudah datang; ma ai – sudahlah (dari domma ai); ma boi? – sudah bisa?

ma — lah, (kata seru untuk memberi tekanan atau menyungguhkan): roh ma ia nini ma ….- datang lah ia dan katanya

mabe (1) — var. mabei; lih mabei

mabe — mabe ai! – cak sudahlah

mabeimasak, matang (utk buah); pamabei – mematangkanlih. tongka;

mabukmabuk; marmabuk-mabuk – bermabuk-mabuk; pamabukkon – memabukkan; hamabukon – kemabukan, hal mabuk; parmabuk – pemabuk; parmabukon – kemabukan

madaltebal muka

madat — ?

maenmain; maen-maen – main-main

magindemam?; magin-magin – tdk enak badan, kurang sehat; maginan – sedang tdk enak badan?

magou — hilang; magou-magou – kecarianrasa kehilangan?: magou-magou do ia bani inangni na dob marujung ai – ia (merasa) kecarian pd ibunya yg tlh meninggai itu; magou-magou sonin – hilang begitu saja; hamagouan – kesesatan, yg menyesatkan, kebinasaan (dlm Alkitab)magouan – kehilangan:

mahol1 sukar: mahol do torihon ai – sukar itu dicari; hamaholon – kesukaran: hamaholon na i tanoh on – kesukaran di dunia ini; 2 mahal: mahol do iboli on – ini mahal dibeli; pamahol – mempermahal; ipamahol – dipermahal; parmahol – hal mahal, kemahalan: sonaha parmaholni? – seberapa mahal itu?; mamaholtu – terlalu mahal

mambal1 membal, lenting; 2 ayun, berayun, bergoyang: mambal-ambal – berayun kesana kemari; parmambal – hal berayunnya

malhot — kental, mengental, tdk cair, rekat; pamalhot kentalkan; malhot-alhot – kenyal, mengenyal

mais — kian kemari, hilir mudik, mondar mandir: uhur na mais-mais – hati yg resah/rusuh

majol — majal, tumpul; majol-majol – sangat tumpul?: ija ma boi rotap, pisou majol-majol do ibahen – mana bisa putus dg menggunakan pisau sangat majal

malele — menjelang, sebelum: malele bod ari – menjelang sore hari; malele matei diri – sebelum saya mati;

malgip — sekarat, nafas tersendat spt meregang nyawa; lih. algip  

malloklih. allok

malmalaus: podas do malmal sipatumin – cepat aus sepatumu; lih. maos

malim — imam; hamalimon – imamat, hal berkenan dgn imam

malo (1) — boleh: seng malo halak ai roh hujon – org itu tdk boleh kesini;

malo (2) — cakap, terampil, pintar, pandai; na malo – (org) yg pandai, “org pintar“; pamalo-malohon – sok pintar; marhinamalo – kemampuan/kecakapan org tdk sama

malum — sembuh, pulih (dr penyakit); pamalumhon – menyembuhkan; ipamalum – disembuhkan; hamamalum – kesembuhan

mam — awalan mem pada kata kerja yang berawal huruf b: mambuat; mamboan;

mampu — /map.pu/ – sejenis pohon, Mara (Macaranga tanarius), tingginya 10-20 cm, diameter 20-50 cm;

manawalan didepan kata kerja dengan huruf d: mandihar;

manabiabarat laut

manaililih. taili.

manangentah, atau (pengaruh Toba?); lih. atap

manaramenara; marmanara – mempunyai menara

manathati-hati, cermat (pengaruh Toba?); manat-manat – hati-hatilah

mandar(kain) sarung; marmandar – memakai sarung; mandar hela – kain sarung yg secara adat diberikan pd menantu lambang siap menjalankan tugas sebagai boru di rumah mertuanya;

manderabendera; marmandera – berbendera

mandihei semangka (Citrullus lanatus)

mandohanya, saja, cuma: on mando tading? – tinggal ini saja?, hanya tinggal ini;

mandurmandur, mandor

manemanebangku kecil biasanya digunakan di dapur dulu

mang (1) — singk amang, sebutan utk bapa di beberapa daerah, atau panggilan akrab utk anak laki-laki

mang (2) — awalan/prefiks kata kerja yg diawali dgn h, a, i, u, e dan o

mangabiabarat laut

mandocuma, hanya, saja: ia mando na tading – cuma ia yg tinggal/hidup; var. namando?

manganmakan; mangan-lang-mangantdk selalu ada makanan; mangankon – /ma.ngak.kon/ – (me)makan: mangankon na lang sipanganon – (me)makan yg bukan makanan; (anggo) matei, matei mangankon – kalau mati, mati krn makan; sipanganon – makanan; pamangan – mulut: anggo mangan, pamangan ulang hurjap-hurjab – kalau makan mulut jangan bunyi; parmanganonkon – waktunya makan: domma jumpah parmanganonkon – sdh waktunya makan.

mangei — mangeimangei – mayang pinang yg muda

mangga — lebih-lebih lagi, malahan: mangga ma sanggah na masa ai, lang dong jolma, domma mulakan – lebih-lebih lagi ketika kejadian tidak ada lagi orang, sudah berpulangan; lih. selangkan

manggasburu-buru?, langsung?

mangirbuang air besar; berlepotan (ttg pekerjaan)

mangiringmengiring; hiou mangiring – sejenis tenunan (ulos) di Simalungun?

mangkar — /mak.kar/ – alang: mangkar dope na modom ai – masih alang tidurnya

mangkelasuami dari saudara perempuan dari ayah, suami dari ;namboru; marmangkela – dg panggilan kekerabatan “mangkela”  lih.namboru

mangkib — /mak.kib/ – sesak nafas; mangkib-angkib – sekarat, megap-megap;

mangkukmangkuk; marmangkuk – dg mangkuk, memakai mangkuk; samangkuk – satu mangkuk

mangmangmantera; marmangmang – membaca mantera; imangmangi  – dimanterai; parmangmang – orang yg membaca mantera;

maningonharus, mesti, tidak bisa tidak. lih. ningon, namaningon

manipat — selama, sepanjang: manipat satahun on – selama/sepenjang tahun ini; lih. sipat

mantarei — sampai dgn: mantarei gorsing lape boi ibuat – sampai dgn kuning (matang) blm bisa diambil

mappulih mampu

marnahberpunya, kaya, berada

marsik (1) —  menderita; marmarsik-marsik – menderita lama; ipamarsik – didera, disengsarakan; ipamarsik-marsik – ?; hamarsikon – penderitaan;

masakejadian, terjadi; musim, mode: aha na masa – apa yg terjadi; tingki masa ai – ketika itu terjadi; na masa sonarion – yg musim/mode sekarang ini; ipamasa – diadakan; pamasaon, sipamasaon – yg diadakan, yg diselenggarakan; hamamasani – ketika itu terjadi

marsi — tambahan kata dimuka kata kerja yang tertentu, dg arti saling: marsiraokan –  saling cakar, marsidahopan – saling rangkul

marsik (1) — menderita, sengsara; ipamarsik – dianiaya, dibuat menderita; ipamarsik-marsik – ?; hamarsikon – penderitaan, kesengsaraan

marsik (2) – mau kering, setengah kering: marsik ma bah halani logouari – sungai sudah hampir kering krn kemarau

mase –  pron mengapa, kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan, cak kenapa, kenapa geranganmase sonai – mengapa demikian; marmase-mase – bertanya-tanya mengapa: sonari lang pala marmase-mase be, .. – sekarang tdk usah lagi bertanya-tanya mengapa, …;

masik — lih. asik

masuk — masuk, hal masuk, pemasukan, diterima, hadir, kena; masuk-masuk – tepat-tepat masuknya, tdk ada yg meleset; mamasukkon – memasukkan; mammasuki – memasuki: mammasuki rumah baru – memasuki rumah baru; marmasukan – bermasukan; pamasuk – masukkan; pamasukkon – memasukkan; ipamasuk – dimasukkan; parmasuk – tt masuk (waktu); parmasukan – pemasukan; sipamasukon – yg dimasukkan; tarmasuk – termasuk;    

masmas — matang, tuntas (ttg gagasan, pembicaraan): domma masmas parsahapan ai, iujungi ma – pembicaraan itu sudah tuntas, sudah dapat ditutup; pamasmas, pamasmaskon, patamaskon? – mematangkan, menuntaskan, menyempurnakan; ipamasmas – dimatangkan, disempurnakan;

mataniari – matahari; ~ ni nahei – mata kaki

matahmentah, belum matang; (fs) matah mosog – total, keseluruhan: nansa aima (bilanganni) tene, ijai ma matah mosogni – segitulah (jumlahnya) ya, disanalah keseluruhan

mateimati; matei bulan – bulan mati; matei matalpok – mati usia dewasamatei ompak – pekerjaan yang percumamatei lopah = lumpuh; pudun matei – simpul mati; matei-matei (1) sangat lemah: angkula na matei-matei – tubuh yang sudah sangat lemah; (2) bangkai (mengenai khewan): ulang ipangan dayok na matei-matei, paroh naborit” jangan dimakan ayam bangkai, mendatangkan penyakit; (3) mengenai mata air/sungai, sekali-sekali jalan atau mengalirkan air: dong do bah ijon, tapi matei-matei – ada mata air/sungai disini tapi kadang-kadang hidup kadang-kadang mati; matei-matei sada – ?; pamatei – matikan; pamateihon – mematikan; ipamatei – dimatikan, dibunuh; mateian – kehilangan seseorang karena mati: mateian inang – ibunya mati; ipamatei-matei = pura-pura mati; marmateian – bermatian, mati dalam jumlah besar; pudun matei – simpul mati, simpul yg tdk dapat dilepas;

matih — kencang: polir na matih – sekrup yg kencang; pamatih – kencangkan; pamatihkon – mengencangkan; ipamatih – dikencangkan;

mawat — mawat-awat – berkeliaran, kesana-kemari;

 

mebang — mebangebang – kesana kemari, mengembara, melanglang buana

mebat — mebatebat – kesana kemari, mengembara,

melavar maila; mela-mela – malu-malu, sungkan; pamelahon – memalukan, membuat malu; parmela – pemalu; simelahonon – sst yg dipandang memalukan; tarmela – merasa malu, menjadi malu; tarelaonkon – ?

melek — ?

meleng — meleng-eleng – 1 miring: ia meleng ia hu siambilou, meleng halak ganup – jika dia miring ke kiri semua org miring (ke kiri); 2 bergoyang-goyang: “meleng-eleng tiang partunggulni” – tiangnya bergoyang-goyang;

melhatpekat, lekat sekali, liat: tata melhat – dikatakan ttg nasi yg belum sepenuhnya matang, antara mentah dan matang;

melus — layu; melus-melus – pada layu: lang dong be na jenges, melus-melus do ganup – tdk ada lagi yg bagus, semua (sdh) pada layu 

meme —  1 mamah; marmeme – memamah, mengunyah dan langsung masukkan ke mulut; imeme – dimamah; imemehon – dimamahkan; 2 nasihat, ajaran: ai do tong meme ni bapa pakon inang bannami – itu selalu nasihat bapa ibu kpd kami

mepol — lih epol

mermerranum; mangkamermer – pada ranum: domma mangkamermer tomat on – tomat ini sdh pada ranum

merretterseok-seok karena beban berat?

merungkurus

meturtidak teratur, tidak serentak: mase metur mangan – kenapa makan tidak sama-sama

 

minsahpindah; minsah-insah – berpindah-pindah: minsah-insah do parjumaan sapari – ladang dulu berpindah-pindah

mintoppadamlih. intop

mirlakberkilap, berkilau, berpendar, bercahaya; mirlak-irlak – berkilau-kilauan, gemerlapan

 

molei — gugur, keguguran: “maranaki lombuni, seng ongga ~ “lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran” (Ayub 21:10)

monangmenang, berhasil, lulus: lang ~ ia – ia tidak menang/lulus; pamonangkon – memenangkan; mangkamonangkonmembawa kemenangan dari sesuatuhamonangan – kemenangan; siparmonang – pemenang, orang yg menang;

monggop — sembunyi; lih. onggop 

mongkolmengkal, setengah matang; tata mongkol – ?; ? parsahapan – pembicaraan menjadi mentah

mora (1) — suara riuh karena ketakutan, mis. pada ayam ketika buraung elang datang

mora (2) — kaya

morah — beliau: na morah on – beliau ini

morboumerbau, (Intsia bijuga) sejenis kayu keras berkualitas tinggi; 

mordong berputar; mordomgordong – berkeliling tanap arah/tujuan; parmordong – cara berputar: songon ~ ni gasing – seperti cara berputarnya gasing

morgamarga; marmargamempunyai marga; mamorgahonmemberi marga?; imorgahondiberi marga; parmorgaonhal marga, yg berhubungn dg marga; samorga(hon?)semarga

morgot — morgototgot – terjerat, susah jalan krn keberatan atu kesakitan; lih mortong

mornangtergenang: lih. ornang.

morong —  mangorong – menyalak, melolong: mase ~ baliang ai, dong do ra na roh – mengapa anjing itu menyalak, mungkin ada yg datang; pangorong – cara menyalak; 

morot — geser, bergeser: domma ~ on hunjon – ini sdh bergeser dr sini 

mortong — mortongortong lih morgot

mosap1 basah; 2 kencing, buang air kecil pada bayi/anak; lih. osap

mosogtutung, gosong, hangus: (fs) matah mosog – ?; lih. matah

motom1 rindu, berkerinduan, berkehendak:  berkerinduan: “Halani holong ni atei Ni banta, motom do uhur-Ni sihol paluahkon hita” – krn kasih-Nya kpd kita Dia berkerinduan menyelamatkan kita (JWS, 1968): 2 kesal sambil benci ( JES, 1989)

 

muap

muat — muat

mubahlih. ubah

mudaha — hari keempat dalam hitungan adat
Simalungun

mudar — darah; marmudar – berdarah; lih. daroh

mugarlih. ugar

muhup — gerah; (var. mohop); lih. uhup

muit — bergerak; lih. uit

mula — mula: bani mula ni mulani – pada mulanya; marmula – bermula; mammulai – memulai; parmulaan – permulaan; 

mulaklih. ulak

mulgaplih. ulgap

mulia — mulia; marmulia – mulia; hamuliaon – kemuliaan; 

mulih — mati, mampus: ~ ho hujin – mampus kau kesitu; (ung) mulih ma begu – kata-kata serapah kalau terkejut oleh sesuatu

mulurmulurcak molor, melar

mungkah, mamungkah1 mulai: ~ mungkah/mamungkah boi ma mardalan – mulai dapat jalan; mamungkah marboras ma sawit on – sawit ini mulai berbuah; 2 awal: bani ~ni sip hansa ia, sonari ope ra marsahap – pd awalnya dia diam saja, baru sekarang mau berbicara 

mungkabterbuka; lih. ungkab

mungkat — pincang, timpang, pengkor; lih. ungkat

mungkillih. ungkil

mungkor — [ muk.kor] mendengkurlihungkor

mungkur — untei mungkur – jeruk purut

mungmung — pengumuman, pemberitahuan; mungmungkon – beritakan; imungmungkon – diberitakan

mungut — bersungut; lih. ungut

munjei — munjom? 

munjom — terjungkal ke arah depan; mangunjomhon – menolakkan ke depan; iunjomhon – ditokakkan ke depan; mangkamunjom – pada terjungkal kedepan

munsuh — musuh; marmunsuh – berperang; parmunsuhan – permusuhan, peperangan; hamunsuhan – perang

muntul — 1 memantul; 2 kebal

muntut buang angin, kentut

murahmurah; lih. urah

musil — miskin; halak na musil – orang miskin

musim — musim:  ~ni – musimnya; ~ pariama – musim panen; 

musuh — musuh; var munsuh

musmus — arti, guna, maslahat, beres; marmusmus – berarti, berguna, bermaslahat: marmusmus pe lang horjani – kerjanya tidak beres; parsahapan na lang marmusmus – pembicaraan yang tidak ada juntrungannya (juntrungan = pendirian; aturan; asal-usul; ujung pangkal, KBBI).

mutik berputik; marmutik – berputik, mulai berbuah

muyuncondong, cenderung, memihak, miring, mudah terpengaruh; muyun uhur – hatinya memihak, hatinya terpengaruh: muyn ma uhurni bani hasomanni na baru ai – hatinya terpegaruh temannya yg baru itu; dompak ja limbasni, dompak ja muyun ni naporon ibontas – kearah mana lintasannya, kearah sana juga condong semak yg dilintasi

 

<< laba – lutung

nabi – nutas >>