da – dusun

dakata seruan “ya”: ulang lupa da! – jangan lupa ya!

dabu lih dabuh

dabudabupertimbangan; introspeksi; mardabudabu – introspeksi diri

dabuhjatuh; madabuh – jatuh: madabuh hubagas dousa – jatuh kedalam dosa; hadabuhan – kejatuhan; pardabuh – cara jatuh; (ung) sidabuhan –

dadab — raba; sentuh; mandadap – meraba, menyentuh; idadab – diraba; dadab-dadab –  “main raba”?

dadabur — lantai dekat dapur (terdapat pada rumah panggung atau rumah adat dulu)

dadang — diang; mardadang – berdiang; idadang – didiang; pandadangan –pendiangan, tempat berdiang

dadarpencuri?

dadasbanyak; mandadas – banyak, berlimpah: ~ do bah ni bagodni – air nira enaunya banyak

dadei — celurut, tikus curut (Suncus murinus linnacus)?

dadihsusu kerbau, lembu atau kambing

daeslih. dais

dagang (1) — mardagang – berusaha dirantau orang; merantau

dagang (2) – asing; halak dagang – orang asing, musafir ?

dagangan — barang jualan

dagar — kerja keras?

dagasbara api

dagei — rasa; alami; mandagei – merasakan, mengalami; idagei – dirasakan, dialami; pandageian – penderitaan?

dagil — 1 tindih; padagil – tumpang tindih; silang menyilang, berseliweran, palang memalang: urat ni hayu padagil – akar kayu silang menyilang; 2 rasa tidak nyaman spt misalnya berbaring diatas papan atau balok kayu yg tdk rata: dagil pangahap modom lang martilam – rasanya tdk nyaman tidur tdk diatas kasur

daging —   daging; tubuh: pilihi ma ~ ulang matabohni – pilihi dagingnya jangan yg berlemak; “manggoluh ………ibagas daging” –  hidup menurut daging; (fr.) paruhur ~ bersifat daging; pardaging – berperawakan: ~ na ganjang – berperawakan tinggi; pardagingonkedagingan, secara jasmani: ”abangsa mangihutkon pardagingon” – ”sebangsa secara jasmani

dagos — sengsara; mandagoskonmenyengsarakan: mardapot-dapot do naborit roh bani mandagoskonsi – penyakit datang silih ganti menyengsarakannya 

dahaldahal —  tersedu-sedu dan terisak-isak: ipaturut dahal-dahal – dibiarkan (menangis) tersedu-sedu dan terisak-isak

dahan — tanak; masak; mardahanmemasak; pardahanan – 1 tungku: itoruh ni ~ dibawah tungku; 2 masak: ulang mulak lobei, domma ibahen ~ – jangan pulang dulu sudah sedang masak

dahkam — kata sapaan atau mempersilahkan kepada orang yang lebih tua sesama laki-laki(?): Ija do ham dahkam tading – Anda tinggal dimana ya?; Laho huja ham dahkam? – Anda hendak kemana?

dahop — peluk, dekap; mandahop – memeluk; marsidahopan – berpelukan; marsidahop-dahopan – saling peluk; dahop-dahop – main peluk; sandahop –sepemeluk; dahop tubuh – diam berpangku-tangan:  “…seng boi na porsayamardahop tubuh, ningon marhorja do” – tidak bisa orang percaya hanya berpangku-tangan, harus juga bekerja  

dahupa — kemenyan; manutung ~ – membakar kemenyan

dai — rasa: daini paet – rasanya pahit; lang mardai – tidak ada rasa; naha daini – bgm rasanya; pandaian, pandaidaian – utk pencicipan?

dais — 1 oles; mandaiskon – mengoleskan; idaiskon – dioleskan; ipandaiskon – dioles-oleskan; 2 kena sedikit: asal ma dais – asal kena sedikit

dajal — bandel, tidak perduli, keras kepala

dajarbunyi seperti sesuatu benda yg terkena, terjatuh, dll; mardajar – berbuyi: ~ songon pangonai ni tanja – berbuyi spt terkena lembing

dakdak — kejar; mardakdakmengejar; mampardakdak – mengejar-ejar; 

dakdanak — anak-anak (laki atau perempuan)

dalahi — laki-laki; anak dalahi – anak laki(laki); “lagi dalahi” – jawaban pria dari tepian yg menyatakan sedangmandi dan dilarang datang bagi perempuan. Sebaliknya adalah “lagi naboru” bila yg sedang mandi adalah wanita dan pria tidak boleh datang

dalan — jalan, upaya; dalan-dalan – jalan kesana kemari: mase dalan-dalan ho –mengapa kau jalan kesana kemari; 2 upaya-upaya: mangindahi dalan-dalan marhasadaon – mencari upaya-upaya bersatu; mardalan – berjalan; mardalani – jalan-jalan; idalani – dijalani; pardalanan – perjalanan; dalanan – jalan yg masih harus ditempuh: hira-hira satongah arian nari dalanan das ma hita – kira-kira setengah hari lagi berjalan kita akan sampai; pardalanan ni goluh – perjalanan hidup

daldaltawon atau tabuhan kecil, biasanya bersarang pd batang pingping (Themeda gigantea) yg sudah mati, dan telurnya dpt dimakan;

dalihantungku; dalihan na tolu – filsafat/sistem kekerabatan orang Batak yg menempatkan atkan posisi seseorang dlm tiga posisi yg disebut tondong, sanina dan boru; di Simalungun disebut juga tolu sahundulan;

dalimadelima (Punica granatum L.)

dalitmenular; pardalit – penjangkitan, perihal,cara, proses menjangkit

damokdangkal; padamok – dangkalkan; padamokkon – mendangkalkan;ipadamok – didangkalkan; pardamok – kedangkalan: sonaha pardamokni –bagaimana kedangkalannya; lih. dalmok

damuk  –  lapuk; damuk-damuk – melapuk: hayu ~ kayu yg sudah melapuk, bahkan untuk kayu bakarpun tidak dapat digunakan lagi; madamuk – melapuk, menjadi lapuk; (ung) ulang ipangunsadei hayu na madapukjangan bersandar pd kayu lapuk, karena pasti akan terjungkal

damurhancur; luluh

danakseperti anak-anak, kekanak-kanakan: “sanggah dakdanak ahu, danak do parsahapku, danak paruhuronku…” – ketika akau kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak; lih. dakdanak

danei hancur: “badan on do gabe bangkei, ai maningon gabei danei” –terj. bebas:  tubuh ini memang akan mati dan jadi hancur; dangor dangei – ?

danggurlempar, terlempar, buang; hona danggur – kena lempar; danggurdanggur – sesuatu yg dpt dipakai melempar; danggurhon – lemparkan, buang; mandanggur – melempar; mandanggurhon – melemparkan; mandangguri – melempari; idanggur – dilempar; marsidangguran – saling melempar;

dangsinaselatan: logou dangsina – angin selatan

dantur, madantur — hancur; misal, ikan yang dibiarkan tidak dimasak akan “madantur” /ma.dat.tur/

daoh — jauh; padaoh – jauhkan, singkirkan; padaohkon – menjauhkan, menyingkirkan;ipadaoh – dijauhkan, disingkirkan; padaoh-daoh — berjauhan: age sakota padaoh-daoh do hanami – walau satu kota kami berjauhan; daoh
ma ai – cak enggak ada itu

daordaormencari-cari, “kecarian”?

dapar — debar; mardapar-dapar – berdebar-debar;

dapotdapat; dapot-dapot – “dapat nemu“; duit na dapot-dapot – uang yg “dapat nemu”; dapot-dapotan – selalu mendapat/beruntung: (pb) urat ni nangka, urat ni hotang, huja pe hita manlangkah, sai dapot-dapotan – kemanapun melangkah kiranya dapat keberuntungan; dapot uhur terpikir: lang dapot uhurhu hujai – saya tdk terpikir kesitu; dapot sininta – dapat yg dirindukan; mandapot – mendapat, beruntung?; mandapoti – menemui; idapoti – ditemui; idapotkon – ditemui; pandapot – pendapat; ung dapot-dap0t ijin – tdk dipersiapkan sebelumnya, seketemunya

daptar — daftar; mandaptar – mendaftar; idaptar didaftar; pandaftaran – pendaftaran

darakderak (tiruan bunyi, misal kayu tumbang); mardarak – berderak; mardarak-darak – berderak-derak: pardarak – derakan, hal, cara, proses berderak

daramcari; daram-daram – “kecarian“; mandarami – mencari; idarami – dicari;pandarami – cara mencari: sonaha do pandaramimu ase lang dapot – bgm cara mencarimu makanya tdk dapat

darangsejenis penyakit kulit pada binatang, kudis; darangon – kudisan: baliang na darangon – anjing yg kudisan

darasderis, tiruan bunyi daun-daun kering yg diinjak; mardaras – berderis; mardaras-daras – berderis-deris

darat (1) — darat; juma darat – ladang, tegalan; idarati, idaratkon – persawahan yg dijadikan ladang atau tegalan; pardaratan – tanah ladang/tegalan

darat (2) luar; darat-darat – luaran: mase idarat-darat nasiam – mengapa di luaran kalian; padaratkon – mengeluarkan; ipadarat – dikeluarkan; pinadarat – yg dikeluarkan; (ungk) hu darat ni kuria – terkena hukum ban dari gereja; padarat-darat – dikeluar-keluarkan, ditunjuk-tunjukkan, kelihatan: ulang ipadarat-darat in, ididah halak holi – jangan ditunjuk-tunjukkan, nanti dilihat orang; sipadarat-daraton – yg ditunjuk-tunjukkan; pardaraton – lahiriah, secara fisik: goluh pardaraton – hidup lahiriah

darohdarah; mardaroh – 1 berdarah; mardaroh-daroh – berdarah-darah; mangutahkon daroh – muntah darah; sada daroh – saudara, satu turunan; daroh simalungun – darah simalungun; sab daroh – penuh darah, dimana-mana darah; 2 masakan daging yg dimasak dg darah; na idarohkon – (masakan) yg dgn darah; 

das1 sampai, tiba: domma das – sdh sampai; das bani/hubani – sampai dengan; na dob das ma ai (nuan) – anggap saja sdh sampai/diterima; padas – sampaikan: padas tabi nami – sampaikan salam kami; padaskon – menyampaikan; 2 kalau-kalau: das naha holi idalan –kalau-kalau bgm nanti di jalan; (ung) mardas tangan – memukul; dashonsi – setelah sampai/tiba; 

dasorlantai, dasar, fundamen; dasor-dasor – lantai (kayu/bambu); mandasori –memasang lantai (kayu/bambu); mardasor – berlantai; tardasor – kandas?;

datas — 1 atas; hun datas – dari atas; pardatas – sebelah atas: kamar pardatas –kamar sebelah atas; 2 surga;

datokdatuk, nama pangkat kesultanan; dalam percakapan sehari-hari datok berarti bapa/ayah

datudukun; pardatu, pardatu-datu – orang yang suka pergi ke “datu”; hadatuon –perdukunan, per”datua”an, hal yang berhubungan dengan datu

daulat — ; saleh; halak na daulat – org saleh

dawadawajerawat

dawah — jawab; mandawah – menjawab; idawah – dijawab; dawahdawah – jawab asal-asalan

dawancendawan, jamur;  dawanon – keracunan cendawan; (ung) mardawan begu – menikah semarga (secara adat dilarang); 

dawatdawat, tinta

dayang — sem. tumbuhan, daunnya dipakai mencat anyaman

dayas — tergelincir, terpeleset; var gayap

dayok (1) — ayambinaturmakanan adat Simalungun dr ayam dgn penyiapan dan penyajian yg memberi makna simbolistis bahwa pihak/org yg menerima diharapkan mempunyai kehidupan menjadi teratur spt dilambangkan dlm “dayok binatur” tsb; ~ boru-boruayam betina;  (pb) songon dayok boru-boru mandarami hasoman – spt ayam betina suka mencari kawan;  ~ jarahjarah ayam betina dewasa yg belum pernah/siap bertelur; sin dayok ajar-ajar; (pb) songon dayok jarahjarah – spt ayam (betina) yg seharian berkotek tp telurnya tdk ada, kiasan ttg omongan besar bukti kosong; ~ pajom – ayam yg seluruh bagian tubuh dan bulunya hitam, sering dipersembahkan utk ritual hadatuon; ~ pinadarayam panggang; ~ pultak taji ayam jantan muda yg baru bertaji; ~ rimbaayam hutan, lih. bolayan; sabungan ayam jantang, sin dayok jagur, dayok jamabe; ~ sipogong – = dayok pajom?; mardayok – memelihara ayam; pardayokan – tempat pemeliharaan ayam;  (pb) dihar dayok (dob hona ase isakahkon) – pencak asal-asalan, tidak mahir pencak silat; (pb) ulang songon dayok sabungan (mandarami imbang) ~ jangan seperti ayam jantan selalu cari lawan; (pb) songon dayok na tinaruhon parpangkolangi – seorang yg tdk hadir secara teratur

dayok (2) — mandayok – mengambil (kain) jemuran; idayok – jemuran diangkat

 

dearbaik, bagus: dear ma ai!baiklah!; deardear – baik-baik; dear layak – kebaikan: dear layak ni tuhan – kebaikan/kemurahan tuhan; tuhan pardear layak –tuhan yg maha murah; mardear – berbaikan, berdamai; padear – perbaiki: padear bani ma ai – cak baiklah, syukurlah; padearhon – memperbaiki; ipadear – diperbaiki; (ungk) tangga dear – suami isteri lengkap ada;(i)alop dear – menikah baik-baik dengan adat dan ada persetujuan dua belah pihak; dear angkula – hamil: domma dear angkulani – ia sdh hamil

debasebagian: bangku deba – utk saya sebagian; deba-deba – sebagian, ada juga, beberapa: ganup do naidah marjas, deba-deba marbatik – semua kelihatannya pake jas, beberapa pake batik; ipadeba – dipisahkan?; mardeba-deba – sebagian, beberapa, tdk semua: pardeba-deba do hansa na lang ra marsahap Simalungun anggo domma hu kota – hanya beberapa yg tdk mau berbahasa Simalungun kalau sudah ke kota; padeba-debahon?

deberlempar; deberhon – lemparkan; ipandeberhon – dilempar-lemparkan; madeber – kelempar?

dedengnyanyi, lagu?; nama nyanyian/lagu Simalungun yang sangat terkenal karya Taralamsyah Saragih. Lih. deideng

degeinjak, pijak; mardege – memisahkan padi dari bulirnya dengan cara menginjak-injak;  var dogei

dehdehair liur yg meleleh; mandehdehair liur berlelehan ; dehdehan = mandehdeh ?

deisamata angin; deisa na ompat – ? (Habakuk 1:6); deisa ni tanoh ondeisa na ualuh – 1 mata angin dg arah ke segala penjuru; nama kerajaan Purba (Harajaon Purba) dan yang pertama di Simalungun

dejeb — 1 cahaya yg berkelebat dengan cepat di langit menyertai kilat; 2 tajam

dejeng — ?

dejer — mandejer – alir, mengalir?: mandejer tijur hai mangidah hinasumba in -datang air liur (Ind. mengiler) – mengalir air liur saya melihat makanan “hinasumba” itu; dejer-dejer – mengalir terus

dejetgelincir, jerumus, puruk?; mandejetkon – menjerumuskan?; idejetkon –dijerumuskan: naha do ho, idejetkon ho keluargamu – bagaimana kau ini, kau perosokkan keluargamu (=permalukan).

dele — mandele — berputus asa; pandelean – keputus-asaan; Lih. dolei

deledeletonjolan di lipatan paha atau ketiak sering pertanda ada infeksi

delima — delima, dalima

dembansirih; mardemban – makan sirih; mandembani – bagian upacara adat memberikan sirih dengan ramuan didalamnya tanda menghormati kedatangan tamu; marsidembanan – saling menyampaikan sirih

dempar — dampar; mandempar – mengempar; menyimpang: marturiturian ulang ~ – berserita jangan menyimpang; mandemparhon – mencampakkan; tardempar – terdampar

demper – tersisih (?)

dengek-dengektiruan bunyi/suara pohon/pohon bamu yang bergesekan karena angin; mardengek-dengek –mengeluarkan bunyi “dengek-dengek”

dengengdenging, tiruan bunyi “ngeng” di telinga, bunyi nyamuk, lebah, dsb;mardengeng – berdenging:
mardengeng pinggolhai ipastap guru – mendenging telinga saya ditampar guru

denges-dengesmenghentak-hentak?, melenggokkan;

denget-denget — 1 rasa panas dan berdenyut sekitar bisul atau luka; 2 tiruan bunyi pintu atau tempat tidur yg tdk terpasang pas

denggallengkung, terlengkung; mandenggal – melengkung: lang baroti on, mandenggal otik – tidak lurus beroti ini, melengkung sedikit; mandenggalhon – menengkungkan; mandengal-denggal – meliuk-liuk;idenggalhon –dilengkungkan

denggatbungkuk sedikit kebelakang; mandenggat – membungkuk sedikit kebelakang

dengkeikan (dialek pesisir danau Toba); dlm upacara adat Toba, dengke (bc, dekke) yg dimasak khusus (iarsik) diserahkan pada pihak “boru” sebagai “tudu-tudu ni sipanganon”, sementara “tondong” menyerahkan babi, akan tetapi di Simalungun, pada dasarnya, baik “tondong” maupun “boru” menyerahkan “dayok binatur” sebagai makanan adat yg diserahkan.

depektiruan bunyi ranting patah; mardepek – mengeluarkan bunyi “depek”

derderleleh; maderdermeleleh; manderder – 1 berlelehan; 2 meler: sapari buei do dakdanak na ~  – dahulu banyak anak yg meler

dereb — mardereb – (tt mata) tajam, garang, beringas: ~ pangkawahni – tatapan matanya tajam

derekderak; marderek – berderak; (mar)derekderekberderak-derak; parderek— hal berderak

derengtiruan bunyi “rang”; mardereng-dereng – berderang-derang; parderengdereng – hal berderang-derang

deressadap; manderes – menyadap: manderas para – menyadap pohon karet(Hevea brasiliensis)

desengtiruan bunyi “deseng” seperti makanan yg sedang digoreng, dsb; mardeseng – mengeluarkan bunyi “deseng”, atau “seng”

deteng (1) — suara dencing; mardetengdetengberdencing-dencing

deteng (2) — panas terik (matahari): ma ari on – terik sekali hari ini; mardeteng– teriknya (matahari) menyengat; pardeteng – hal terik matahari

detep

detepdetepjangtung berdegup keras misalnya karena mendengar kejadian yg tiba-tiba atau menantikan sesuatu yg menegangkan; pardetep-detep – menyatakankeadaan “detep-detep”

deter — 1 lempar; deterhon – lemparkan; madeter – terlempar; mandeterhon –melemparkan; ideterhon – dilemparkan; 2 lari kencang; mardeter – berlari kencang

 

dia — (Simalungunatas) 1 var ja mana: ~ hujon – mana, sini; handiadari mana; hudiakemana; idiadimana; hampit/humpitdia – sebelah mana; pardia – orang mana, asal mana; 2 apa; idia – yg mana: jabu na ~  – rumah yg mana; mardiamengapa, cak ngapain; pardia – belum apa-apa: pardiani pe lape ai – belum apa-apanya itu

diam — sidiamdiam – nama desa di Kec. Silou Kahean, Kode Pos 21157

diateisyukurlah: ~ ma roh – syukurlah datang; diateitupaterimakasih, tarimakasih; pardiateiperhatikan; pardiateihononperlu/harus diperhatikan, dicamkan;  sipardiateihononyg perlu/harus diperhatikan; sipardiateihonontayg harus kita perhatikan: ~ rombang – hal yg perlu/harus kita perhatikan bersama;  mampardiateihonmemperhatikan; ipardiaeidiperhatikan;

didahlihat; lih. idah

didengtimang; lih. titeng

didibaptis; mandidimembaptis; idididibaptis; padidihonmembapiskan; tardidimenerima baptisan, org yg dibaptis; pandidionbaptisan; pandidion na mapansing – baptisan kudus; pandidion tarolosbaptisan pd bayi dlm keadaan memaksa; surat tardidi – surat tanda baptis; parguru tardidi – katekumen, seseorang yg sedang belajar agama kristen; sipandidi – org (pendeta) yg membaptis

didihiljari kelingking lih. ompu-ompu; tutudu

dihadihafamili, kerabat, keluarga;

dihar —  pencak silat; dihar hata – silat kata; dihar dayok – sok pintar bersilat tetapi sebenarnya tidak bisa apa-apa; diharhon – elakkan, peragakan gerak pencak-silat; mandihar – main pencak; pandihar – pemain pencak;

dihut — ikut; mandihuti – mengikuti, ikut serta; idihuti – diikuti; dihut-dihut – ikut-ikut:ulang dihut-dihut ho bani parhara nami on – jangan ikut-ikut pesoalan kami; padihut-dihut – bawa-bawa: ulang padihut-dihut au bani parhara in – jangan bawa-bawa saya dlm soal itu

diladilaitil, klitoris; lih. dildil

dilahlidah: daini sosok bani dilahrasanya pas/cocok bg lidah; dilah ni apuy – lidah api; siganjang dilah – org yg suka menyampaikan rahasia/perkataaan kpd org lain; (pb) seng das dilah mangkatahon – tdk mampu mengatakan?

dilam — nilam (Pogostemon cablin)

dilat — jilat; dilat-dilat – jilat-jilat; mandilat – menjilat; mandilati – menjilati; idilati –dijilati: (pb) paima idilat bibir ase marsahap – lebih dahulu jilat bibir sebelum bicara, dipikir dulu sebelum bicara

dildil —  ?

dilo — panggil; dilo-dilo – panggilan; mandilo – memanggil; idilo – dipanggil; idilohon – dipanggil; pandiloon – panggilan; na nidilo – yg dipanggil; tardilo – terpangggil;tardilo-dilo – ?

dimpos — /dip.pos/ 1 rapi, tertutup rapat; dimpos bahen da! – simpan rapi ya!; padippos – simpan banik-baik; padimposkon – menyimpan, membereskan; 2 terjamin, paten: diatei tupa bani Tuhan dimpos do panramotion-Ni – syukur bagi Tuhan, penyertaan-Nya terjamin

dingatingat; pardingatan – ingatan

dingdingdinding, tembok, lindung; dingding bolat-bolat – dinding penyekat: mandingdingi – melindungi; idingdingi – dilindungi; (ungk) anggo marsahap ulang ibogei dinding – kalau bicara jangan sampai didengar orang lain; sidingdingi – yg melindungi, pelindung: naibata sidingdingi na mabalu – allah pelindung para janda; marhori-hori dinding – pembicaraan adat antara kedua belah pihak yang melamar dan yang dilamar, terbatas dalam hubungan kerabat terdekat (juga disebut “marhusip”, pengaruh adat Toba); sandei-sandei hudingding – tinggal menikmati hasil; bersantai setelah bekerja keras; demban runtas dingding – sirih yg disampaikan kpd “boru” pihak keuarga calon penganten perempuan dlm acar adat pernikahan;marsahap hubani dingding – ?

dingis — burung pipit; (ungk) songon dingis na lang marasar –  tidak punya tempat tinggal yang tetap

dior — cari; mandiori – mencari; dior-dior – sedang mencari

dipar — seberang, luar negeri; mandiparhon – menyeberangkan; idiparhon –diseberangkan; pandiparan – penyeberangan, saluran: pandiparan ni pasu-pasu – s

diring — dering; mardiring-diring – berdering-dering

diting — denting; marditing – berdenting;

 

do  (1)  — nada lagu/not pertama dari tujuh

do (2) —   kata seru untuk memberi tekanan atau menyungguhkan: ai do – itukah; sonai do? – begitukah; sonai do! – begitulah!

dob1 selesai: horja ai lape dob – pekerjaan itu belum selesai; mandobkon – menyelesaikan; dobdob – 1 siap-siap, siap sedia: ijai ma nasiam dobdob;  2 selesai: dobdob sada ma lobei – selesai satu-satu dulu; ipadob – diselesaikan; dobkon – selesaikan: dobkon lobei on – selesaikan dulu ini; sidobhonon – yg hrs diselesaikan?; 2 sudah; dob ai – sesudah/setelah itu; dob konsi – sesudah, setelah; hadoban – akhir, final: hadobanni – akhirnya; ung hadoban atei – makan hati, putus ada: pasoh ma in, baen aha mu do hadoban atei halani ini – biarkanlah itu, untuk apa kau putus asa karena itu; mandobkon – menyelesaikan: “ …..pajongjong rumah panumbahan on ampa mandobkon tembokni in? – mendirikan bait ini dan menyelesaikan temboknya?; 2 menghancurkan, menghabiskan: mandobkon do hansa ibahen in – dia itu hanya bisa menghabiskan; 

dobdobsiap sedia: dob-dob ma ijai nasiam – siap sedialah kalian disana; dobdob sada – satu-satu diselesaikan: dobdob sada ma bahen – selesaikan saja satu persatu 

dobhon  — lanjut, selesai: dobhononni do in – ia akan selesaikan itu; hudobkon – saya lanjutkan, saya selesaikan; sidobhononku – yg akan kukerjakan/kuselesaikan; mandobhon – melanjutkan, menyelesaikan, menyempurnakan; idobkon – dilanjutkan, diselesaikan;

doding nyanyi, nyanyian; doding-doding –  kidung?; mandoding – menyanyi; mandodingkon – menyanyikan; dodingkon – nyanyikan; idodingkon – dinyanyikan; pandoding – penyanyi; pandodingkonon – cara menyanyikan?; parguru-doding – peserta koor; buku doding – buku nyanyian: buku doding haleluya – nama buku nyayian jemaat gereja simalungun (GKPS)

dodolih dodou;

dodouduga, taksir, tebak; mandodou – 1 menduga: mandodou uhur – membaca isi hati, menduga maksud; 2 membuang batu duga, menduga dalamanya air; 3 meluruskan yg bengkok  3a mandoudou buluh – meluruskan bambu; 3.2 mandoudou hotang – meluruskan rotan; 3.3 mandoudou halak na jahat – memperbaiki orang jahat; tardodou – dpt diduga, terselami: lang tardodou – tdk bisa disuga; hadodouan – bisa diduga; “Songon bah bagas do uhur ni jolma ibagas, tapi halak na pentar tardodousi do ai”. (Ams 20:5) – Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai dpt menyelaminya; idodou – 1 ditebak; 2 diperbaiki (lih. mandodou):  “Hita na geduk hinan, gabe idoudou daroh ni Tuhan Jesus, ase gabe pintor”. (JWS)

dogeiinjak, pijak; dogei-dogei – injak-injak; mandogei – menginjak; idogei – diinjak; sidogeian – pijakan; (pb) boba-bona ni sanggar, asok idogei-dogei, anak boru marlajar, asok ielek-elek – gadis remaja haruslah dibujuk baik-baik

dogos (1) — giling, tambrak; mandogos – menabrak; idogos, idogoskon – ditambrak;
madogos – tertabrak

dogos (2) — madogos – menjadi sengsara/melarat

doharmujur, bernasib baik: Dulu pencari ikan akan mengatakan Dohar! sembari menjaring ikan dgn harapan mendapat kemujuran; mardohar – 1 beruntung: “marulih ma ho bani sagala dalanmu anjaha mardohar ma ho” – “sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung” (Josua 1:8); 2 memiliki keistimewaan,  keunggulan (kehormatan, kemasyhuran, dsb):  “Puji Jahowa na sangap anjaha mardohar” – pujilah Tuhan yg empunya kemuliaan dan kehormatan/kemahsyuran); 3 bertuah, berbahagia, lebih berada, dan berkecukupan; 4 berhasil: “Mardohar do si Hiskia bani ganup horjani” – “Hizkia berhasil dalam segala usahanya” (2 Taw 32:30)

dohikdohiktersedu-sedu, terisak-isak; Sin. sosombopon

dohordekat (tt jarak), akrab, erat (tt kekerabatan/persahabatan); dohordohor – serba dekat; madohordohortu – terlalu dekat; dohori – dekati; mandohori – 1 mendekati; 2 ; menghampiri, bersetubuh dengan mandohor-dohori – melakukan pendekatan; idohori – didekati; ipadohor – didekatkan; madohor – mendekat; sudah semakin dekat; padohordohor – berdekatan (tt dua tempat/alamat); sidohoran – paling dekat; sindohor – kerabat, keluarga dekat; tardohori – dapat didekati, terjangkau: tardohori pe lang argani ijon – harga rumah disini tidak terjangkau

dohot1 kata penghubung: dan, dengan (Simalungun atas): au dohot ho – aku dgn kau; 2 ikut, serta, ikut serta: dohot do ho? – ikutkah kau?; padohot – ikutkan; padohotkon – mengikutkan; sidohot – parsidohot – peserta, ikut serta; marsidohot – ikut ambil bagian; berpartisipasi; lih dihut

dohung— ?

doi — ?

doitsengat, menyengat, mengakitkan:  hata na doit – ucapan yg menyakitkan; doitdoit – nyutnyut; mandoitdoit – nyut-nyutan; menusuk-nusuk– mandoit – menyengat; idoit – disengat; idoiti – disengat berulang-ulang; pandoit – (binatang) penyengat; pandoitan – tempat/bgn yg disengat; nanidoit – yg disengat; pandoit – (serangga, sejenis lebah) penyengat

dojar — ?

dojorvar dejer; mardojor – mengalir (air liur), berjelejehan (air liur, dan sebagainya); pardojor – hal berjelejehan

dojos — ?; madojos – ?; dojoskon – ?

dokkata; dokhon /dok.kon/ – katakan

dokahlama; dokah-dokah, dokah-dokahni – lama kelamaan; piga  dokah – berapa lama, lang piga dokah – tdk berapa lama; ambin dokah – semakin lama; nansai dokah – sekian lama; hundokah – agak lama; madokah – sudah lama; padokah – membuat lebih lama; padokah-dokahkon – memperlama-lama; tardokah – agak lama; sadokah – selama; sadokahnidokahni – kelal, selama-lamanya

dokdoktarik, cabut; mandokdok – mencabut; idokdok – dicabut; pandokdok – cara mencabut; tardodok – dapat dicabut;

dokihtiruan suara rusa atau kijang; mandokih – (kijang atau rusa) menjerit, berteriak?; var dokik

dokikdokikvar dohikdohik (Serdang)

dolei — mandolei – berputus asa; idoleihon – menjadi putus asa?; pandoleian –keputusasaan; lih. dele

doldolcocol, colek, cecah: mandoldolhon, mandoldol-doldolhon – mencocol, mencolek, mencecah: mandoldolhon dengke ai bani sambal – mencocol ikan itu pd sambal; ipandoldolhon – dicocol;    

dologgunung; dolog-dolog – pegunungan; Saribudolog, Saribudolok – ibukota Kec. Silimakuta Kab. Simalungun; var. dolok

dondon1 timpa, tindih, tekan; mandondon – menimpa, menindih; barang na manabuh ai mandondon hananmi – barang itu jatuh dan menindih kami; tardondon – tertindih; terdondoni – tertindihi; 2 tumpuk; mardondon – bertumpuk; mardondon-dondon – bertumpuk-tumpuk; naborit na mardondon – penyakit yg silih ganti, penyakit yg berat?;    

dor (1) — adv sering, acap, kerap, selalu: dor do ia hujon – ia selalu/sering kesini; pador – persering; pador otik roh manorihsi – persering(lah) sedikit mengunjunginya; pardor – hal sering: naha ma pardorni – seberapa seringnya; tardor – agak sering: tardor  do ia (roh) hujon – ia agak sering (datang) kesini; 

dor (2) — dor, tembak; mandor – menembak; idor – itembak

dorging — tanoh dorging, tanoh dorging-dorging – tanah gersang, tanah kurus

dorgukteguk; mandorguk – meneguk; idorguk – diteguk; pandorguk – cara meneguk; sandorguk – seteguk;

dorngit — merasa dakit; mandorngit – ngilu berdenyut-denyut: “Mandoruhi ma Dayang Hareiharei ondi, mandorngit pangahapni halani gatol ni pardoppakanni”

dorob — tiruan bunyi kayu besar roboh/tumbang

dorsa   – buruk, kotor, najis; nadorsa – yg kotor/najis; hadorsaon –kekotoran/kenajisan;

doruh — jerit, menangis kuat-kuat; doruh-doruh – menjerit-jerit, terjerit-jerit: mandoruh – menjerit; mandoruhi – menjerit-jerit; pandoruh – hal menjerit

dorun — aib, hina, rendah: madorun – menjadi hina/tercela?; mandoruni, mandoruni diri – menghinakan, merendahkan diri sendiri; ipadorun – direndahkan, dihinakan; pandoruni – cara menghinakan/merendahkan?

dossama, serupa jenisnya, merata (pembagian); doskon – serupa dg, seperti; dos-dos – rata; dos do – sama juga; dos uhur, dos ni uhur, dos ni riah – sepakat; padoshon –meratakan, membuat datar; mandosdos – sama, merata, tak bervariasi, monoton, membosankan: mandosdos dansa (=do hansa) bangku in! – sama saja bagiku hal itu; ipadosdos – diratakan; pardosdos – perihal kesamaan

dosak — kejut, terkejut; dosak-dosak – khawatir, gelisah; dosak-dosak taroktok –jantung berdebar-debar: tardosak au manangar ai – terkejut saya mendengar hal itu

dosik — tiruan buyi cambuk; dosikdosik – cambukan, pukulan; madosik – terkena pukul?;

dosong — deru; tiruan bunyi air bah (mesin, dll); mardosong – menderu; mardosong-dosong – menderu-deru; pardosong – derunya

dotab — ?

dotei — lapuk, buruk: madotei – sudah lapuk atau buruk: hayu na madotei – kayu yg (sudah) lapuk;

doton — pukat, jaring ikan; mardoton – menangkap ikan dengan pukat; umbang-umbang ni doton – pelampung pukat/jaring ikan

dousa — dosa; pardousa – orang berdosa; gok dousa – penuh dosa;

doyor — goyah: ipponni domma doyor – giginya sudah goyah; doyor-doyor – goyah sekali

 

duanum dua (bilangan); pahiduakedua: anak ~  – anak kedua; marduaduaberdua-dua?

dudatumbuk; dudadudaalu, alat penumbuk/penghalus sirih dan ramuannya pada ibu-ibu jaman dulu (memudahkan mengunyah sirih); mandudamenumbuk; idudaitumbuk; pandudaperihal/cara menumbuk; mambere dudadudaupacara pemberian perangkat “dudaduda” pada sang ibu yang sudah lanjut usia sebagai penghormatan dan menyatakan sukacita bahwa ia boleh sampai pada “sayur matua” (lanjut usia dan sehat walafiat); pemberian “duda-duda” bersamaan dengan pemberian tongkat pada  sang ayah yg juga sudah “sayur matua”

dudukduduk; hadudukan – tempat: ~ ni uhur – ketetapan hati

dudurgugur, jatuh, goyang: mandudur, mandudur durianmenggoyang pohon durian ini, agar buahnya berguguran; madudur, mangkadudurberguguran; lih. tangtang

dugalmandugalkemaluan hidup/tegang

dugotterus, lanjut, konsisten: eta, ~ hita – ayo kita lanjutkan; age hundokah tapi ~  – walau sedikit lama tapi tetap terus; dugotdugotteruskan pelan-pelan; mandugotdugotmeneruskan dgn konsisten; lih. dugut

dugurgoyang, goyah, guncang; dugurdugur – 1 goyang-goyang, guncang-guncang; 2 gontai: matua tumang ma, mardalan pe domma ~  – sudah tua sekali, jalanpun sudah gontai; mandugurmenggoyang, mengguncang; idugurdigoyang, diguncang; pandugurkeguncangan, keadaan goyang/guncang: ~ ni lalou –keguncangan oleh gempa

dugutvar. dugot

duhutrumput; duhutduhut – 1 rumput-rumput, rerumputan; 2 gulma; manduhutimenyiangi; sigagat duhut – (Tob.) sebutan utk kerbau atau sapi

duituang; ~ parsaribuan – mata uang seribu; marduitpunya uang; parduitorang berpunya; manduitimenyuap, menyogok; iduitidisogok; mambuat duitmencari uang; parduitantempat uang; haduiton – ketagihan duit

kbsi_dulang_jarak

dulang (Ind, jarak)

dulang — (tanaman) jarak (Ricinus communis)

dulasbongsor, tumbuh cepat: anak na ~ marganjang – anak yang cepat bertumbuh; lih pejel

dulmit — 1 dangkal, tidak dalam: ~ do bah on – sungai ini dangkal; 2 sepintas: ~ do hansa isuratkon – hanya sekilas dituliskan

duma — sej tumbuhan yg dapat dimakan

dumpangjatuh, terjerembab; maduppangterjatuh, terjerembab: idumpangiditimpa: ~ hayu – ditimpa/dijatuhi pohon

dumparlangsung, ketemu muka: anggo pag, ~  (bohi)! – kalau berani, langsung ketemu muka; mardupparberhadapan langsung, ketemu muka; (ung) hata dupparperkataan dari bicara langsung?

dumpasmarah dan kesal(?): ~ marsahap – bicara dg marah dan kesal; manduppas – menunjukkan kemarahan sambil kesal: halani ipodahi, laho ia anjaha ~  – krn tdk mau dinasehati, ia pergi dan marah serta kesal

dung — sesudah, setelah; dung mangan borhat – setelah makan berangkat; ma dung? – cak sudah selesai?; dungma – domma; lih. domma

dungdung — capai, gapai; mandungdung – mencapai; idungdung – dicapai, digapai; pandungdung – cara mencapai: sonaha do pandundungmu sonin gijangni – bgm kau mencapainya sedemikian tinggi; tardungdung – dapat dicapai: tardungdung au do, marjingkat au – saya bisa capai, saya berjingkat

dunggar — menggedor – gedor, gebrak, ketuk kuat-kuat; mandungari – menggedor berulang-ulang; idunggar – digedor; idunggari – digedor/diketuk berulang-ulang; pandunggari – cara menggedor

dungil — sumbing; dungilon – sesorang yg giginya nyengsol?

dungkap (1) — tambal; mandungkap – menambal; idungkap – ditambal; pandungkapan – tambalan.
dungkap (2) — tumpah; dungkap-dungkap – tumpahan: dungkap-dungkap ni indahan ni babuy – tumpahan makanan babi; madungkap – tumpah, tertumpah?; .

dungkar –mandungkar – menyinggung, mengungkit, mengingatkan kembali;mandungkari sidangolon – mengingatiingatkan kembali kepedihan; idungkari –diungkit-ungkit kembali; sidungkaron, nasosidingkaron  – yg tidak patut diungkit
dungkit  — cungkil, korek; dungkit-dungkit – 1 alat cungkil; 2 sering nyelekit: dungkit-dungkit marsahap – ngomong sering nyeekit; mandungkit – mencungkil; mandungkiti – mencungkili; idungkit – dicungkil; idungkiti – dicungkili; pandungkit – pencungkil; 2 menyakitkan hati; nyelekit: hatani dungkit bangku – kata-katanya padaku “nyelekit”.

dungutdaki: halani gati lang maridi ~ pe domma sampal – krn lama tdk mandi dakipun sudah menebal; marusah ~  – membersihkan daki; dungutan1 berdaki, dakian ; 2 lumutan: batu na ~  – batu yg lumutan

durdurulur, julur, terjulur; tangan na durdur – tangan yg terulur; padudur – ?; mandudurhon –mengulurkan: mandurdurhon tali – mengulurkan tali; idurdurhon – diulurkan; pandurdur – cara mengulur ?

duriduri

duriandurian

dursatkotor, jorok: ~ ni paheanmin/bajumin – jorok sekali bajumu; dursat ma ho!jorok sekali kau!; pardursatperihal jorok, kejorokan, orang yg suka jorok: hadursatonkejorokan, agm kenajisan

duru1 semak pinggiran kampung atau ladang; 2 luar: hu ~ in ho, neh!; keluar situ kau, gih!; duruduru1 semak-semak; 2 tempat buang air besar terbuka di sekitar kampung atau ladang;

kbsi_durung_jaringtangan

durung (Ind, jaring tangan)

durungtangguh; mandurung – 1 menangguh; idurungditangguh; 2 (d/h) istilah utk mengumpulkan kolekte/persembahan di gereja di Simalungun; durungdurung – kolekte/persembahan (istilah/kata ini sudah tidak dipergunakan lagi); nidurung – ikan, artinya hasil menangguh

dusundusun, desa, kampung; lih. Huta

 

<< ba – buyut

ee – etor >>